• Askeri Ceza Hukuku
 • Sicil İptal Davaları
 • Atama İptal Davaları
 • TSK’dan Ayırma Cezasının İptali
 • Uzman Erbaş Sözleşme Feshi Davası
 • Sözleşmeli Er Davaları
 • Gazilik ve Şehitlik Davaları
 • 5233 Sayılı Kanundan Kaynaklı Davalar
 • 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanundan Kaynaklı Davalar
 • Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru
 • 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunundan Kaynaklı Davalar
 • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunundan Kaynaklı Davalar
 • Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
 • Emeklilik İşlemleri
 • Trafik Kazasında Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
 • Iş Kazası Efor Kaybı Tazminatı
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Şehit Yakınları Maddi Manevi Tazminat
 • Ceza Hukuku
 • Ticaret ve Şirketler Hukuku
 • Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku
 • İdare Hukuku
 • Miras Hukuku