Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Erlerde 30 Gün Hapis Nedeniyle Sözleşme Feshi

Sözleşme feshi uzman çavuş ve sözleşmeli erler açısından idarenin tek taraflı işlemi ile gerçekleşir. Yani bu yetkiye sadece idare sahiptir. Uzman erbaşların sözleşmeleri çok çeşitli sebeplerle feshedilmektedir. Bu sebeplerden bir kısmı uzman erbaşın görev veya kurslarda başarısızlığından kaynaklı olabileceği gibi disiplinsizlik kaynaklı da olabilir. Genel olarak disiplinsizlik, sağlık veya başarısızlık durumlar uzman erbaşlar için istifade edilememe olarak adlandırılır. Uzman erbaş ve […]

Uzman Çavuş Derece ve Kademe İlerlemesi ile Uzman Onbaşılıktan Uzman Çavuşluğa Terfi

Uzman erbaşların;a) Kademe ilerlemesi yapabilmesi için;1) Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması,2) O yıl içinde olumlu sicil almış olması,3) Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması,b) Derece yükselmesi yapabilmesi için; 1) Derecesi içinde en az üç yıl ve bu derecenin üçüncü kademesinde bir yıl çalışmış olması,2) Bulunduğu derecenin her kademesinde olumlu sicil alması,3) Yükselebileceği bir üst derecenin bulunması,Şarttır. Uzman […]

Kaçakçılık Suçları

İTHALAT KAÇAKÇILIĞI SUÇLARI Gümrük İşlemlerine Tabi Tutmadan Ülkeye Eşya Sokma SuçuEşyayı, Aldatıcı İşlem Ve Davranışlarla Gümrük Vergileri Kısmen Veya Tamamen Ödenmeksizin Ülkeye Sokma Serbest Dolaşımda Bulunmayan Eşyanın Rejim Hükümlerine Aykırı Olarak Gümrük Bölgesinde Bırakılması Suçu Belli Bir Amaç İçin Kullanılmak Veya İşlenmek Üzere Ülkeye Geçici İthalat Ve Dâhilde İşleme Rejimi Çerçevesinde Getirilen Eşyayı, Hile İle Yurt Dışına Çıkarmış Gibi İşlem […]

Aşırı Borçlanma

Aşırı Borçlanma Nedir? Aşırı borçlanma, ciddi derecede borçlanmaya düşkün olma ve bu borçları ödememeyi alışkanlık haline getirme demektir. Kişideki borçlanmayı ve borç ödememeyi alışkanlık haline getirmesi durumu sosyal yaşamda olumsuzluklar doğurur. Bu durum bir itibar azalması ve güvenilmez kişi olmayla neticelenir. Bu tür davranışlar ahlaki olarak kötü karşılanır. Evet, sivil kişiler açısından durum böyleyken kamu görevi yürüten şahısların bu tür […]

Fesat Suçu ve Cezası

Fesat Suçu nedir? Fesat suçu, Askeri Ceza Kanununun 97’inci maddesine göre; birden fazla askeri şahsın amir veya üstlerine karşı itaatsizlik, fiili taarruz ya da mukavemet suçlarını işlemek için ittifak etmeleridir. Fesat suçu açısından üç ayrı suçtan birini işlemek için ittifak etmek yeterlidir. Bir “ittifak” daima, askeri şahıslar arasında karşılıklı bir anlaşmayı gerektirir. Ve bu anlaşma özel beyanlarla yani sözlerle, yazı […]

Uzman Erbaş Sözleşme Feshi

Sözleşme feshi yapılan bir anlaşmanın tek taraflı olarak ortadan kaldırılması, sona erdirilmesi ve bitirilmesi anlamına gelir. Uzman erbaşlar göreve başlarken bir sözleşme imzalar. Uzman erbaş sözleşme süresi 2 ila 5 yıl arasında olur.  Bu süre sona erdikten sonra tekrar sözleşme yenileyerek göreve devam edebilirler. Sözleşme feshi iki taraflı düşünülmesi gereken bir konudur. İlk olarak sözleşme çalışılan kurum tarafından feshedilebilir. İkinci […]

Askeri Ceza Hukuku Nedir?

Askeri ceza hukuku, hizmetin işleyişine ve disipline karşı eylemleri cezalandıran hukuk dalıdır. Askeri ceza, 1632 sayılı Askeri Ceza Hukukuna göre verilen cezadır. Askerlik vazifesini geçici veya sürekli olarak yapan her kişi görevi boyunca Askeri Ceza Kanunu ile bağlıdır. Askeri Ceza Kanunu halen geçerlidir, yürürlüktedir ve uygulanmaktadır.  Askeri Ceza Kanunu kimlere uygulanır? Askeri Şahıs kimdir? Askeri Ceza Kanunu askeri şahıslara uygulanır. […]