Kaçakçılık Suçları

İTHALAT KAÇAKÇILIĞI SUÇLARI Gümrük İşlemlerine Tabi Tutmadan Ülkeye Eşya Sokma SuçuEşyayı, Aldatıcı İşlem Ve Davranışlarla Gümrük Vergileri Kısmen Veya Tamamen Ödenmeksizin Ülkeye Sokma Serbest Dolaşımda Bulunmayan Eşyanın Rejim Hükümlerine Aykırı Olarak Gümrük Bölgesinde Bırakılması Suçu Belli Bir Amaç İçin Kullanılmak Veya İşlenmek Üzere Ülkeye Geçici İthalat Ve Dâhilde İşleme Rejimi Çerçevesinde Getirilen Eşyayı, Hile İle Yurt Dışına Çıkarmış Gibi İşlem […]