Uzman Çavuşların Sözleşme Feshine İlişkin Dava Hakkı

Uzman çavuşlar, Uzman Erbaş Kanununa tabidir. Bu kanunda uzman erbaşlar için sözleşme fesih sebepleri açıktır. Çoğu zaman fesih işlemlerinde açık bir hukuksuzluk ve mağduriyet söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla sözleşmesi feshedilen uzman çavuşlar 60 günlük dava açma süresi geçemeden dava açmalıdırlar. Aksi halde dava hakları ortadan kalkacaktır. 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun “Başarı gösteremeyenler ve ceza alanlar” kenar başlıklı 12. Maddesinin […]