Uzman Çavuşların Sözleşme Feshine İlişkin Dava Hakkı

Uzman çavuşlar, Uzman Erbaş Kanununa tabidir. Bu kanunda uzman erbaşlar için sözleşme fesih sebepleri açıktır. Çoğu zaman fesih işlemlerinde açık bir hukuksuzluk ve mağduriyet söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla sözleşmesi feshedilen uzman çavuşlar 60 günlük dava açma süresi geçemeden dava açmalıdırlar. Aksi halde dava hakları ortadan kalkacaktır.

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun “Başarı gösteremeyenler ve ceza alanlar” kenar başlıklı 12. Maddesinin 2. Fıkrası; “Görevde başarısız olanlarla, atandıkları kadro görev yerleri ile ilgili olarak üç ay ve daha uzun süreli bir kurs veya eğitime gönderilenlerden kurs veya eğitimde başarısız olan veya kendilerinden istifade edilemeyeceği anlaşılan uzman erbaşların, barışta sözleşme sürelerine bakılmaksızın Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. Bunlar, yedekte er kaynağına alınırlar. (3)Görevde başarısız olma, intibak edememe ve kendilerinden istifade edilememe hâlleri ve bunlara yapılacak işlemler, çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir.” şeklindedir.

Bu madde gereği çıkarılan Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 13. Maddesinin 2. Fıkrası ise şu şekildedir; “Görevde başarısız olanlar ile kendisinden istifade edilemeyeceği (atış, spor, eğitim, operasyon ve istihdam edildikleri kadro görev yerlerinde ve davranışlarında askerlik mesleği değerlerini sergilemede, ikazlara rağmen istenen düzeye ulaşamayan ve aşırı derecede borçlananlardan bu durumu rapor, tutanak ve her türlü belge ile kanıtlananlar, mazeretsiz olarak bir sözleşme yılı içerisinde yedi gün ve daha uzun süre ile göreve gelmeyenler) anlaşılan, atandıkları kadro görev yerleri ile ilgili olarak üç ay ve daha uzun süreli bir kurs veya eğitime gönderilenlerden kurs veya eğitimde başarısız olan uzman erbaşların, barışta sözleşme sürelerine bakılmaksızın Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. Bunlar yedekte er kaynağına alınır.” İstifade edilememe gerekçesi ile sözleşmeleri feshedildiğinde uzman çavuşların yapacakları ilk şey 60 gün geçmeden dava açmaktır. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir