Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Erlerde 30 Gün Hapis Nedeniyle Sözleşme Feshi

Sözleşme feshi uzman çavuş ve sözleşmeli erler açısından idarenin tek taraflı işlemi ile gerçekleşir. Yani bu yetkiye sadece idare sahiptir. Uzman erbaşların sözleşmeleri çok çeşitli sebeplerle feshedilmektedir. Bu sebeplerden bir kısmı uzman erbaşın görev veya kurslarda başarısızlığından kaynaklı olabileceği gibi disiplinsizlik kaynaklı da olabilir. Genel olarak disiplinsizlik, sağlık veya başarısızlık durumlar uzman erbaşlar için istifade edilememe olarak adlandırılır. Uzman erbaş ve […]

Uzman Çavuş Derece ve Kademe İlerlemesi ile Uzman Onbaşılıktan Uzman Çavuşluğa Terfi

Uzman erbaşların;a) Kademe ilerlemesi yapabilmesi için;1) Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması,2) O yıl içinde olumlu sicil almış olması,3) Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması,b) Derece yükselmesi yapabilmesi için; 1) Derecesi içinde en az üç yıl ve bu derecenin üçüncü kademesinde bir yıl çalışmış olması,2) Bulunduğu derecenin her kademesinde olumlu sicil alması,3) Yükselebileceği bir üst derecenin bulunması,Şarttır. Uzman […]

Aşırı Borçlanma

Aşırı Borçlanma Nedir? Aşırı borçlanma, ciddi derecede borçlanmaya düşkün olma ve bu borçları ödememeyi alışkanlık haline getirme demektir. Kişideki borçlanmayı ve borç ödememeyi alışkanlık haline getirmesi durumu sosyal yaşamda olumsuzluklar doğurur. Bu durum bir itibar azalması ve güvenilmez kişi olmayla neticelenir. Bu tür davranışlar ahlaki olarak kötü karşılanır. Evet, sivil kişiler açısından durum böyleyken kamu görevi yürüten şahısların bu tür […]

Uzman Erbaş Sözleşme Feshi

Sözleşme feshi yapılan bir anlaşmanın tek taraflı olarak ortadan kaldırılması, sona erdirilmesi ve bitirilmesi anlamına gelir. Uzman erbaşlar göreve başlarken bir sözleşme imzalar. Uzman erbaş sözleşme süresi 2 ila 5 yıl arasında olur.  Bu süre sona erdikten sonra tekrar sözleşme yenileyerek göreve devam edebilirler. Sözleşme feshi iki taraflı düşünülmesi gereken bir konudur. İlk olarak sözleşme çalışılan kurum tarafından feshedilebilir. İkinci […]

7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanuna göre Meslekten Çıkarılma

7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun; Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan Subay, Astsubay, Uzman Jandarma, Uzman Erbaş, Sözleşmeli Subay, Sözleşmeli Astsubay, Sözleşmeli Erbaş ve Sözleşmeli Erler ve Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilatında görev yapan personeli ilgilendirmektedir. Bu kanuna tabi personele uygulanan disiplin işlemlerinin farklı sonuçları olabilmektedir. Haklarında çıkarılma işlemi tesis edilen personel 60 gün içerisinde […]

Uzman Çavuşların Sözleşme Feshine İlişkin Dava Hakkı

Uzman çavuşlar, Uzman Erbaş Kanununa tabidir. Bu kanunda uzman erbaşlar için sözleşme fesih sebepleri açıktır. Çoğu zaman fesih işlemlerinde açık bir hukuksuzluk ve mağduriyet söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla sözleşmesi feshedilen uzman çavuşlar 60 günlük dava açma süresi geçemeden dava açmalıdırlar. Aksi halde dava hakları ortadan kalkacaktır. 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun “Başarı gösteremeyenler ve ceza alanlar” kenar başlıklı 12. Maddesinin […]

Yara Beratı Nedir?

Yara Beratı, iç güvenlik görevlerinde veya kaçakçılığın men ve takibi ile hudut emniyet hizmetlerinde fiilen çatışmalar sonucu yaralananlara verilen bir işarettir. Yara beratı alanlardan kalıcı maluliyeti olanlara ayrıca tazminat ödenir.  Yara Beratı Kime Verilir? Yara beratı iç güvenlik görevlerinde veya kaçakçılığın men ve takibi ile hudut emniyet hizmetlerinde fiilen çatışmalar sonucu yaralananlar ve yaralananlara verilir. Jandarma Genel Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliğinin […]