Askeri avukat nedir?

Askeri avukat, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının tabi olduğu mevzuat üzerinde uzman, askeri terminolojiye hakim hukukçudur. Askerlik mesleğinin kendine has kanun, yönetmelik ve yönergeleri vardır. Bu kanun, yönetmelik ve yönergelerin oluşturduğu hukuki metinlerin tamamına askeri mevzuat denir. Askeri avukatlar bu mevzuata hakim olmak zorundadır. Örneğin; Askeri Ceza Kanununda yer alan ve sadece askeri şahıslar tarafından işlenebilen suçlar sırf askeri suç olarak tanımlanır. Sırf askeri suçlardan olan emre itaatsizlikte ısrar suçunun unsurlarını sadece bu alanda bilgi sahibi hukukçular bilebilir. Dolayısıyla askerseniz ve askerlikle ilgili bir hukuki sorun yaşıyorsanız askeri konularda uzman avukata başvurmanız gerekecektir. 

Askeri Konularda Uzman Avukat

Her avukatın uzman olduğu bir alan vardır. Çünkü avukatlık mesleğine başlayan kişiler bazı etkenlerden ötürü belli alanlara yönlenebilmektedirler.  Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev alan personelin ceza ve idari davalarında temsil edilmesi, Yüksek Disiplin Kurullarında savunmalarının yapılması, mobbing karşısında korunması askeri konularda uzman avukatların görev alanındadır. Bu avukatlar genel olarak asker kökenli avukatlardır. Hukuki sorununuzla ilgili askeri avukatlarla iletişim kurmak için bize ulaşın.

Askeri Ceza Avukatı

Ankara ilinde çalışan ve ülke çapında hizmet veren pek çok askeri ceza avukatı bulunmaktadır. Subay, astsubay, uzman çavuş ve sözleşmeli erlerin görevleri ile bağlantılı olsun veya olmasın işledikleri suçlarda askeri ceza avukatından yardım almaları gerekir. Ceza hukukunun alt dallarından birisi de askeri ceza hukukudur.5237 sayılı Türk Ceza Kanunu genel bir kanundur. 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu ise özel bir ceza yasasıdır. Aslında bu iki kanun asker şahıslar açısından iç içe geçmiş durumdadır. Bir örnek vermek gerekirse; ast rütbedeki bir personelin üstünü darp etmesi üste fiilen taarruz suçunu oluşturur. Bu suç yaralama suçundan farklıdır. Fakat aralarında astlık-üstlük münasebeti bulunmayan personelin birbirini darp etmesi halinde Türk Ceza Kanununa göre yaralama suçu söz konusu olur. Dolayısıyla askerler sadece kendi mevzuatları ile değil diğer pek çok mevzuatla da bağlıdır. 

Askeri Ceza Kanunu Halen Yürürlükte mi?

Bu soruya verilecek cevap, askeri ceza hukukunun birincil kaynağı olan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu Askeri Ceza Kanunu halen yürürlüktedir. Ancak askeri mahkemeler kaldırıldığı için bu kanundan kaynaklı yargılamaları asliye ceza veya ağır ceza mahkemeleri yapmaktadır. Bu mahkemelerde askeri ceza avukatlarından yardım alarak savunma yapmanız ve temsil edilmeniz gerekir. 

Askeri Suç Nedir? Askeri Davalara Bakan Avukatlar

Askeri suçlar, asker kişilerin askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlardır. Diğer bir deyimle askerlik görevi ve hizmetin işleyişinin korunması için kanunlarla cezalandırılan suçlardır. Elbette bu suçlarla ilgili yargılamanızda askeri avukata danışmanız lehinize olacaktır. Aşağıda uygulamada sıkça karşılaşılan askeri suçlar sıraladık. 

Askeri Suçlar; 

 • Firar,
 • İzin Tecavüzü,
 • Kendini Askerliğe Yaramayacak Hale Getirme,
 • Amir Veya Üstü Tehdit,
 • Amir Veya Mafevkine Hakaret,
 • Emre İtaatsizlikte Israr,
 • Amire Ve Üste Fiilen Taarruz,
 • Astına Suç İçeren Emir Vermek,
 • Astının Şikayetini Saklayan Veya Geri Aldırma,
 • Hak Edilmemiş Veya Müsaade Olunmamış Disiplin Cezası Vermek,
 • Erleri Kanuna Muhalif Olarak Hizmetçiliğe Vermek,
 • Asta Müessir Fiil,
 • Askeri Eşyayı Kasten Terk Veya Tahrip Etme,
 • Hakikate Muhalif Rapor Layiha Sair Evrak Tanzim
 • Fesat,
 • Mukavemet,
 • İsyan
 • Askeri Zimmet,

Askeri Ceza Kanununa Muhalefet Ne Demektir?

Subay, astsubay, uzman çavuş ve uzman erbaşlar hakkında açılan davalarda suç kısmına bu yazılmaktadır. Askeri Ceza Kanununa Muhalefet genel bir ibare olup kişinin Askeri Ceza Kanununda yazan bir suçtan yargılandığını ifade eder. Örneğin; firar, emre itaatsizlikte ısrar, üste fiilen taarruz suçlarından herhangi birinden yargılanan kişinin genel olarak Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan yargılandığı söylenebilir. Askeri ceza kanununa muhalefet suçuyla ilgili olarak askeri konularda uzman bir avukattan yardım almanız gerekir. 

Jandarma Personeli Askeri Ceza Kanununa Tabi midir?

Askeri Ceza Kanunu, askerî şahıslar olan subaylar, astsubaylar, Millî Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil personel, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er, erbaş ve erler ile askerî öğrencilere uygulanır. Jandarma teşkilatı  “Kanunlarla verilen askerî hizmetleri verine getirmek” le yükümlüdür. İçişleri Bakanlığına bağlandıktan sonra rütbeli Jandarma personeli açısından askeri görevler oldukça istisnai hale bürünmüştür. Rütbeli Jandarma personeline (Subay/Astsubay/Uzman Jandarma/Uzman Erbaş) askerî görev verilmesi durumunda Askeri Ceza Kanunu uygulanacaktır. 

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı emrine görevlendirilen erbaş ve erler ile askerlik yükümlüleri, bu görevlendirme süresince asker kişi sayılır. Yani Askeri Ceza Kanununa tabi olmaya devam ederler. Dolayısıyla bu kişilerin Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli rütbelilere karşı işledikleri askerî suçlar asker kişilere karşı işlenmiş sayılır.

 Jandarma personelinin mülki görevlerinden doğan suçlarında; özel kanunların hükümleri saklı kalmak şartıyla 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. Adli görevlerinden doğan suçlarda; 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 161 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulanır. Jandarma personellerinin hukuki sorunları karşısında askeri avukat yardımı almaları zaruridir.