Askeri Ceza Hukuku Nedir?

Askeri ceza hukuku, hizmetin işleyişine ve disipline karşı eylemleri cezalandıran hukuk dalıdır. Askeri ceza, 1632 sayılı Askeri Ceza Hukukuna göre verilen cezadır. Askerlik vazifesini geçici veya sürekli olarak yapan her kişi görevi boyunca Askeri Ceza Kanunu ile bağlıdır. Askeri Ceza Kanunu halen geçerlidir, yürürlüktedir ve uygulanmaktadır. 

Askeri Ceza Kanunu kimlere uygulanır? Askeri Şahıs kimdir?

Askeri Ceza Kanunu askeri şahıslara uygulanır. Asker şahıslar; mareşalden asteğmene kadar subaylar, astsubaylar, sivil personel, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er, erbaş ve erler ile askerî öğrencilerdir. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli askerler Askeri Ceza Kanununa tabidir. Örneğin; amirinin emrini yerine getirmeyen jandarma personeli emre itaatsizlik suçunu işlemiş olur. 

Askeri suçlar nelerdir?  

 • firar
 • izin tecavüzü,
 • kendini askerliğe yaramayacak hale getirme,
 • amir veya üstü tehdit,
 • amir veya mafevkine hakaret,
 • emre itaatsizlikte ısrar,
 • amire ve üste fiilen taarruz,
 • astına suç içeren emir vermek,
 • astının şikayetini saklayan veya geri aldırma,
 • hak edilmemiş veya müsaade olunmamış disiplin cezası vermek,
 • erleri kanuna muhalif olarak hizmetçiliğe vermek,
 • asta müessir fiil,
 • askeri eşyayı kasten terk veya tahrip etme,
 • hakikate muhalif rapor layiha sair evrak tanzim

Askeri suçların bir kısmı şu şekilde sıralanabilir. Yukarıda sayılan suçlar sırf askeri suçlardır. Sırf askeri suç yalnızca askeri şahıslar tarafından işlenebilen suçlardır. Örneğin; emre itaatsizlikte ısrar suçu sırf askeri suçtur. 

Askeri suçlara hangi mahkemeler bakar?

Askeri suçlarla ile ilgili yargılamalar askeri mahkemeler kaldırıldıktan sonra sivil mahkemelerde yapılmaktadır. Bu davalarda askeri ceza avukatlarından yardım almanız gerekir. Askeri suçlara artık asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleri bakmaktadır. Sivil mahkemelerin askeri suçlar konusundaki tecrübesizliği nedeniyle suç olmayan eylemler dahi suç olarak değerlendirilebilmektedir. Dolayısıyla askeri alanda uzman bir hukukçulardan yardım almanız elzemdir.

Askeri suçların cezaları nelerdir?

Askeri suçların cezaları Türk Ceza Kanununa göre verilir. Türk Ceza Kanununa göre cezalar hapis ve adli para cezalarıdır. Örneğin; Askeri Ceza Kanununa göre firar suçunun cezası bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıdır. Hakim bu aralıkta bir ceza takdir edecektir. Fakat askerlere verilen disiplin cezaları TSK Disiplin Kanunu kapsamındadır. 

Emre itaatsizlik suçunun cezası, emri hiç yapmayan askerde bir aydan bir seneye kadar hapistir. Ancak emrin yerine getirilmesini söz veya fiili ile açıkça reddeden veya emir tekrar edildiği halde emri yerine getirmeyen kişilerin cezası  üç aydan iki seneye kadar hapis cezasıdır. Askeri suç işleyen askerlere verilen cezalar 6 aydan fazla ise açıklanması geriye bırakılamaz veya ertelenemez. 

Askeri avukatlar hangi davalara bakar?

Askeri suçlara ilişkin yargılamalarda yapılacak savunmalar bu alanda uzman askeri hukukçular tarafından yapılır. Askeri ceza avukatlığı diğer ceza hukuku dallarına göre spesifik bir alandır. Askerlik mesleğinin nevi şahsına münhasır özellikleri bilinmeden bu alanda çalışmak oldukça güçtür. Askeri avukat, askeri suç ve ceza hukukuna hakim, mevzuatı bilen ve bu alanda çalışan hukukçudur. Dolayısıyla hukuki sorunlarınızda yegane başvuracağınız kişi askeri mevzuata konulara hakim bir avukattır. 

 

 

Tags: , , , , , ,

1 thought on “Askeri Ceza Hukuku Nedir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir