Uzman Erbaş Sözleşme Feshi

Sözleşme feshi yapılan bir anlaşmanın tek taraflı olarak ortadan kaldırılması, sona erdirilmesi ve bitirilmesi anlamına gelir. Uzman erbaşlar göreve başlarken bir sözleşme imzalar. Uzman erbaş sözleşme süresi 2 ila 5 yıl arasında olur.  Bu süre sona erdikten sonra tekrar sözleşme yenileyerek göreve devam edebilirler. Sözleşme feshi iki taraflı düşünülmesi gereken bir konudur. İlk olarak sözleşme çalışılan kurum tarafından feshedilebilir. İkinci […]

Askeri Ceza Hukuku Nedir?

Askeri ceza hukuku, hizmetin işleyişine ve disipline karşı eylemleri cezalandıran hukuk dalıdır. Askeri ceza, 1632 sayılı Askeri Ceza Hukukuna göre verilen cezadır. Askerlik vazifesini geçici veya sürekli olarak yapan her kişi görevi boyunca Askeri Ceza Kanunu ile bağlıdır. Askeri Ceza Kanunu halen geçerlidir, yürürlüktedir ve uygulanmaktadır.  Askeri Ceza Kanunu kimlere uygulanır? Askeri Şahıs kimdir? Askeri Ceza Kanunu askeri şahıslara uygulanır. […]