Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Erlerde 30 Gün Hapis Nedeniyle Sözleşme Feshi

Sözleşme feshi uzman çavuş ve sözleşmeli erler açısından idarenin tek taraflı işlemi ile gerçekleşir. Yani bu yetkiye sadece idare sahiptir. Uzman erbaşların sözleşmeleri çok çeşitli sebeplerle feshedilmektedir. Bu sebeplerden bir kısmı uzman erbaşın görev veya kurslarda başarısızlığından kaynaklı olabileceği gibi disiplinsizlik kaynaklı da olabilir. Genel olarak disiplinsizlik, sağlık veya başarısızlık durumlar uzman erbaşlar için istifade edilememe olarak adlandırılır. Uzman erbaş ve […]

Uzman Çavuş Derece ve Kademe İlerlemesi ile Uzman Onbaşılıktan Uzman Çavuşluğa Terfi

Uzman erbaşların;a) Kademe ilerlemesi yapabilmesi için;1) Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması,2) O yıl içinde olumlu sicil almış olması,3) Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması,b) Derece yükselmesi yapabilmesi için; 1) Derecesi içinde en az üç yıl ve bu derecenin üçüncü kademesinde bir yıl çalışmış olması,2) Bulunduğu derecenin her kademesinde olumlu sicil alması,3) Yükselebileceği bir üst derecenin bulunması,Şarttır. Uzman […]

Uzman Erbaş Sözleşme Feshi

Sözleşme feshi yapılan bir anlaşmanın tek taraflı olarak ortadan kaldırılması, sona erdirilmesi ve bitirilmesi anlamına gelir. Uzman erbaşlar göreve başlarken bir sözleşme imzalar. Uzman erbaş sözleşme süresi 2 ila 5 yıl arasında olur.  Bu süre sona erdikten sonra tekrar sözleşme yenileyerek göreve devam edebilirler. Sözleşme feshi iki taraflı düşünülmesi gereken bir konudur. İlk olarak sözleşme çalışılan kurum tarafından feshedilebilir. İkinci […]