Uzman Erbaş Sözleşme Feshi

Sözleşme feshi yapılan bir anlaşmanın tek taraflı olarak ortadan kaldırılması, sona erdirilmesi ve bitirilmesi anlamına gelir. Uzman erbaşlar göreve başlarken bir sözleşme imzalar. Uzman erbaş sözleşme süresi 2 ila 5 yıl arasında olur.  Bu süre sona erdikten sonra tekrar sözleşme yenileyerek göreve devam edebilirler. Sözleşme feshi iki taraflı düşünülmesi gereken bir konudur. İlk olarak sözleşme çalışılan kurum tarafından feshedilebilir. İkinci olarak uzman çavuşun kendisi  bazı durumlarda sözleşmesini feshedebilir.  

Uzman erbaş sözleşme feshi sebepleri nelerdir?

Uzman çavuşların sözleşmelerinin kurum amirlerince feshi için bazı şartların ortaya çıkması gerekir. Uzman erbaşların istifade edilememe gerekçesiyle sözleşmelerinin feshi sebepleri aşağıdadır.  

 1. Atandığı kadro ve görevle ilgili 3 aydan fazla bir kursta başarısızlık,
 2. Atış, spor, eğitim, operasyon ve istihdam edildikleri kadro görev yerlerinde ve davranışlarında askerlik mesleği değerlerini sergilemede, ikazlara rağmen istenen düzeye ulaşamama,
 3. Aşırı borçlanma,
 4. Bir sözleşme yılında 7 veya daha fazla gün göreve gelmemek,
 5. Uzman erbaş kademe ilerlemesi yapamazsa, 
 6. Yüz kızartıcı suç veya askeri suç işlerse(hagb veya erteleme alsa dahi)
 7. Siyasi parti üyeliği, siyasi parti toplantısına katılma(As. C.K. madde 148)
 8. Sağlık Gerekçesiyle,
 9. Kasıtlı suçlarda 30 günden fazla hapis cezası almak,
 10. Taksirli suçlarda 6 aydan fazla hapis cezası almak, 
 11. Son bir yıl içinde toplamda otuz gün ve daha fazla hizmet yerini terk etmeme cezasına mahkûm olmak,
 12. En son aldığı disiplin cezasından geriye doğru son bir yıl içinde en az iki disiplin amirinden toplam sekiz defa veya daha fazla disiplin cezası almak, 
 13. Türk vatandaşlığını kaybetme, 

Yukarıda saydığımız sebeplerle uzman erbaşların sözleşme süresi bitmeden TSK ile ilişikleri kesilir ve uzman erbaş sözleşme feshi cezası verilir. Sözleşmesi feshedilen uzman çavuşlar bir daha TSK’ya geri dönemez. Hapis cezası veya HAGB alan uzman çavuşların sözleşmelerinin feshine ilişkin makalemizi buradan okuyabilirsiniz.  

Uzman çavuş istifade edilememe ne demektir?

İstifade edilememe, uzman çavuşların atış, spor, eğitim, operasyon ve istihdam edildikleri kadro görev yerlerinde ve davranışlarında askerlik mesleği değerlerini sergilemede, ikazlara rağmen istenen düzeye ulaşamaması demektir. Yine kurslarda başarısızlık, disiplin cezası alma gibi durumlar istifade edilememe anlamına gelir. 

Uzman erbaşın sözleşme bitmeden istifası mümkün müdür? 

Uzman erbaşlar arasında en çok sorulan sorulardan birisi de sözleşme süresi içerisinde istifa edip edemeyecekleri sorusudur. Uzman çavuşların tek taraflı sözleşme sona erdirme haklarının olmadığını kabul etmek gerekir. Ancak bazı durumlarda gerek mobbing gerekse ailesi ve psikolojik nedenlerle sözleşme feshinin çareleri aranmaktadır. Tek taraflı fesih halleri aşağıda sıralanmıştır. Mobbing, aile veya psikolojik sebeplerle uzman çavuşluktan istifa etmek isteyenlerin avukat yardımı alması şarttır. 

 1. Sözleşmenin imzalanmasının ardından ilk beş ay içerisinde uzman çavuş istifa edebilir.
 2. Sözleşme süresi bittiğinde uzman çavuş istifa eder ve sözleşmesini yenilemeyebilir. 
 3. Sağlık gerekçeleriyle istifa edebilir. 
 4. Kadro nedeniyle sınıfı değiştirilecek uzman çavuşlar istifa edebilir. 

Sözleşmeli uzman erbaşların sözleşmeleri bittikten sonra kendilerine tazminat ödenir. Uzman çavuş tazminat hesabı için tıklayınız.

Sözleşmesi feshedilen veya istifa eden uzman çavuşlar tekrar geri dönebilir mi?

Uzman Erbaş Kanununun 12’nci maddesinin son fıkrasına göre; “Her ne sebeple olursa olsun, sözleşmesi feshedilerek Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilen uzman erbaşlar, tekrar Türk Silâhlı Kuvvetlerine alınmazlar.” Kendi isteği ile sözleşme yenilemeyen veya sağlık gerekçesiyle bırakmak zorunda kalan uzman çavuşların tekrar silahlı kuvvetlere dönmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu gibi durumların dava konusu edilmesi gerekmektedir. 

Uzman erbaş sözleşme feshi cezası ne kadardır?

TSK’da görev yapan uzman çavuşlar izinden dönmeyerek veyahut firar ederek sözleşmelerini sona erdirebilmektedir. Bu aslında 7 gün ve daha fazla göreve gitmemek anlamına gelir. Bu sayede idare uzman çavuşun sözleşmesini fesheder. Ancak 7 gün göreve gitmeyen uzman çavuş Askeri Ceza Kanununa göre firar veya izin tecavüzü suçunu işlemiş olur. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bize ulaşabilirsiniz. O halde “Uzman erbaş sözleşme feshi cezası ne kadardır?” şeklindeki bu sorunun cevabı yapılacak ceza yargılamasına göre belirlenecektir. 

Uzman erbaş sözleşme feshi iptal davası nasıl açılır? 

Sözleşmesi feshedilen uzman erbaşın  60 gün içerisinde dava açması gerekir. Bu dava en son görev yapılan yerdeki idare mahkemesinde açılır. Bu iptal davasında hukuka aykırı sözleşme feshinin iptali ve mahrum kalınan maaşların ödenmesi mutlaka talep edilir. İdare mahkemelerinde açılacak davalarda dava dilekçesinde bulunması gereken şartlar önemlidir. Ayrıca çoğu zaman başka bir disiplin cezasını gerektiren filler dolayısıyla idarenin en ağır ceza olan sözleşme feshine başvurduğuna rastlamaktayız. Örneğin; sadece bir kez disiplin cezası alan bir uzman çavuşun sözleşmesi orantısız şekilde feshedilmektedir. Bu ağır sonuçların ortadan kaldırılması için mutlaka askeri avukatlardan hukuki yardım alınmalıdır. 

2 thoughts on “Uzman Erbaş Sözleşme Feshi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir