7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanuna göre Meslekten Çıkarılma

7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun; Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan Subay, Astsubay, Uzman Jandarma, Uzman Erbaş, Sözleşmeli Subay, Sözleşmeli Astsubay, Sözleşmeli Erbaş ve Sözleşmeli Erler ve Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilatında görev yapan personeli ilgilendirmektedir. Bu kanuna tabi personele uygulanan disiplin işlemlerinin farklı sonuçları olabilmektedir. Haklarında çıkarılma işlemi tesis edilen personel 60 gün içerisinde […]

Uzman Çavuşların Sözleşme Feshine İlişkin Dava Hakkı

Uzman çavuşlar, Uzman Erbaş Kanununa tabidir. Bu kanunda uzman erbaşlar için sözleşme fesih sebepleri açıktır. Çoğu zaman fesih işlemlerinde açık bir hukuksuzluk ve mağduriyet söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla sözleşmesi feshedilen uzman çavuşlar 60 günlük dava açma süresi geçemeden dava açmalıdırlar. Aksi halde dava hakları ortadan kalkacaktır. 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun “Başarı gösteremeyenler ve ceza alanlar” kenar başlıklı 12. Maddesinin […]

Yara Beratı Nedir?

Yara Beratı, iç güvenlik görevlerinde veya kaçakçılığın men ve takibi ile hudut emniyet hizmetlerinde fiilen çatışmalar sonucu yaralananlara verilen bir işarettir. Yara beratı alanlardan kalıcı maluliyeti olanlara ayrıca tazminat ödenir.  Yara Beratı Kime Verilir? Yara beratı iç güvenlik görevlerinde veya kaçakçılığın men ve takibi ile hudut emniyet hizmetlerinde fiilen çatışmalar sonucu yaralananlar ve yaralananlara verilir. Jandarma Genel Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliğinin […]